Leke- og samlingsplass i Hestehagen

BURUMSKOGEN DRIFTSFORENING fikk 200 000 kroner til å oppgradere lekeplassen i 2024

Hovedmålet er å forvandle en lite brukt lekeplass i Burumskogen til en trygg og stimulerende møteplass for barn, unge og beboere i nabolaget. Tiltaket innebærer oppgradering av lekeapparater, bedre utnyttelse av området og tiltak for å øke tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. Burumskogen Driftsforening har fått tildelt 200,000 kr til oppgradering av lekeplassen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?