Lekeapparater til lekeplass

INGOLFSLAND BORETTSLAG får 200000 kroner til lekeapparater

Rjukan-Notodden Industriarv ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 2015. I tillegg til de tekniske og industrielle kulturminnene som er bevart, er også selve byene en del av utnevnelsen da de viser den samfunnsomveltningen som fant sted ved inngangen til 1900-tallet. Et av boliganleggene som er spesielt fremhevet i vedtaket er Sing Sing, et boligkompleks på Rjukan som består av 5 blokker og fyller et helt kvartal. Bygningene ble reist i 1917 da Hydro hadde stort behov for boliger i forbindelse med virksomheten sin på Rjukan. Ingolfsland borettslag (populært kalt Sing Sing) vil oppgradere uteområdet med lekeapparater som skal gjenspeile tiden byggene er fra. De ønsker å legge til rette for at fellesområdet kan brukes av historielag, skole, barnehage og andre til formidling om Sing Sing og Rjukan som verdensarvsted.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?