Lekeapparater til skolen og bygda

FAU Fossen Skole får 200.000 kroner til lekeapparater.

Skolen er for 1. – 4. klasse, og er en av tre barneskoler i Moelv. Det er få leke- og aktivitetsapparater på skolen, og de har heller ikke gymnastikksal. Det betyr ikke at det er liten aktivitet her, for på vinteren islegger foreldrene skøytebane, og lysløypa går rett forbi skolen. Nå ønsker foreldrene å tilrettelegge for mer lek og aktivitet i sommerhalvåret også. Lekeapparatene som monteres er et ypperlig alternativ for de som ikke er opptatt av ballspill. Med sandkasser, husker og lekeplassapparater, samt skøytebane og nærhet til lysløypa vil Fossen skole og naboen Fossen barnehage ha et tilnærmet komplett aktivitetstilbud til de fleste aldersgrupper.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?