Lekeapparater

Stiftelsen Fetsund Lenser får 85.000 kroner til lekeapparater.

Stiftelsen Fetsund Lenser ble opprettet i 1989, med oppgave å ivareta 2,5 km anlegg i vann for fløting av tømmer og 20 bygninger på land som er fredet. Dette er det eneste større anlegget i Norge som viser hvordan fløtingen foregikk. På området til Festund Lenser finnes også Natursenteret, som er et naturinformasjonssenter spesielt for barn og unge.

Barn og unge er en viktig målgruppe for Fetsund Lenser, og naturen på og rundt Fetsund lenser innbyr til lek og aktivitet. Enda morsommere vil det sikkert bli å leke der når det nå blir nye lekeapparater.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?