Lekepark på gamleskolen

VØLNEBERG VEL får 152000 kroner til lekepark

Velforeningen legger til rette for en rekke aktiviteter for å skape trivsel og samhold. Nå ønsker de å oppgradere lekeplassen ved Vølneberg gamle skole som ble bygget i 1863 og lagt ned i 1923. Den gamle skolen er i dag fredet. Ved skolen foregår det fortsatt aktivitet. Blant annet arrangerer den kulturelle skolensekken “En skoledag fra gamle dager” der elever på 4. tinn blir invitert til en full dag med aktiviteter. Området ved skolen blir ellers flittig benyttet av skoleklasser og andre i nærområdet. Lekeparken er populær men flere av lekeapparatene er nå så gamle at de må fjernes. Med nye lekeapparater på plass er det sikret fortsatt liv på gamleskolen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?