Lekeplass for et bærekraftig fellesskap

NEDRE TUPPESKOGEN VEL får 150000 kroner til oppgradering av lekeplass

Nedre Tuppeskogen vel ønsker å skape en lekeplass som også blir en møteplass. For at den skal bli brukt av flest mulig er de opptatt av at den skal kunne brukes på mange ulike måter: Lek, aktivitet, trening, avslapning og sosialisering med kjente og ukjente. Vellet erfarer at aktiviteter de gjør på tvers av kultur, alder og livssituasjon bidrar til å samle et mangfoldig nabolag.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?