Lekeplass på Torshov

Torshov Kvartal 8 fikk 500.000 kroner i 2017 til lekeplass av lokalhistorisk verdi.

Kvartal 8 er et borettslag på 180 leiligheter. Bygården er en klassisk bygård fra tidlig på 1900-tallet. Med sin åpne utforming, en ombygd trafostasjon som et grendehus og den for mange kjente Oksefontenen, er bygården et samlingssted og rekreasjonsområde for hele Torshov.

Lekeplassen trenger oppgradering og dette vil de gjøre på en slik måte at det både stimulerer til fysisk aktivitet og samtidig som den har en lokalhistorisk forankring.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?