Lekeplass til soningstilbudet Elevator

FRELSESARMEENS RUSOMSORG får 300000 kroner til lekeplass og bordtennisbord

Frelsesarmeen driver Elevator, en institusjon med 30 plasser etter straffegjennomføringsloven §12. Dette er et tilbud til innsatte i alle landets fengsler, hvor innsatte kan sone siste del av sin dom i samarbeid med fengslet. Elevator tilbyr bo-, sosial- og arbeidstrening.

Ca 70 % av de innsatte som kommer til Elevator har barn under 18 år. Å sone i fengsel begrenser kontakten mellom foreldre og barn, og Frelsesarmeen jobber derfor med å å bygge opp relasjonen mellom innsatte og barna.

Organisasjonen får derfor støtte til å bygge et uteområde, med bl.a. lekeplass og utendørs bordtennisbord som kan benyttes ved besøk. Målet er at hyppig kontakt og gode relasjoner mellom foreldre og barn øker livskvaliteten. For innsatte styrker dette også motivasjonen til å holde seg unna rus og nye kriminelle handlinger.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?