Lekeplass Vestgård skole

FAU VESTGÅRD SKOLE fikk 300 000 kroner til lekeapparater i 2024

FAU ønsker å gjøre barnas skolehverdag bedre og gi bygdas familier et samlingspunkt på fritiden. Mer konkret skal skolegården gjøres mer lekbar og nærmiljøet skal få et møtested. Frivillige organisasjoner i bygda, som f.eks. Skiptvet turnforening, ønsker også å bruke hinderløypen i sin Parkour trening. FAU har allerede fått på plass grillhytte og benker og kommunen bidrar med grunnarbeider. FAU samarbeider med lærerne, som bla. har gitt innspill om at lærerike spill på asfalten og apparater kan bidra til bedre lek. FAU VESTGÅRD SKOLE har fått tildelt 300 000 kr til lekeapparater.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?