Lekeplassen – vårt fellesskap

Øraker Borettslag fikk 200 000 kroner til lekeapparater i 2024

Øraker Borettslag ønsker at lekeplassen skal være en fellesskapsarena og planlegger prosjekter som støtter opp om biologisk mangfold. De ønsker at lekeplassen skal være et område hvor det er godt å være både liten og stor. Borettslaget er også opptatt av å gjøre det enklere både å bidra på dugnad og å ta vare på grøntområder på bærekraftig vis. Eksempelvis gjennom å arrangere hagebyttekveld og komposteringskurs. Øraker Borettslag har fått tildelt 200 000 kr til lekeapparater.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?