Leker til Olafiagangen

URTEHAGEN VIDEREGÅENDE PRIVATSKOLE får 100000 kroner til lekeapparater og bordtennisbord

Urtehagen private videregående skole er en ikke-kommersiell offentlig godkjent skole på Grønland i Oslo. De har et stort engasjement for barn og unge i nærmiljøet sitt og ønsker å supplere Oslo kommunes områdeløft “Olafia-Grønland” med lekeplassapparater og et bordtennisbord. Målet er blant annet å bidra til å normalisere et område som oppleves utrygt av mange. Barn og unge skal involveres i planlegging og gjennomføring.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?