Leseglede sammen

RÅDE KOMMUNE får 490000 kroner til utstyr og inventar for å etablere biblioteket som samlingssted for unge på fritiden

Prosjektet “Leseglede sammen” er et samarbeid mellom skolen, elevene og FAU på Spetalen skole og Saltnes nærmiljøutvalg. I Saltnes finnes ingen møteplass for de unge, det finnes ikke ungdomsklubb eller kafé i nærmiljøet. Etter skoletid skal biblioteket bli et samlingssted for lesestunder og litteraturkvelder med enkel matservering. Elevene skal selv drive kafé for hverandre. I tillegg til å være et etterlengtet fritidstilbud tenker FAU at tiltaket vil føre til leseglede og økte leseferdigheter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?