Leselyst

NORSK LITTERATURFESTIVAL SIGRID UNDSET-DAGENE fikk 4 500 000 kroner til videreføring av Pegasus året rundt i tre skoleår fra 2024-25 i 2024

Med en ambisjon om å bekjempe fallende lesetrender og fremme leselyst blant barn og unge, tar Pegasus sikte på å utvide sitt tilbud og styrke læring og språkutvikling. Prosjektet vil nytte forskningsbaserte og systematiske tilnærminger for å motivere unge til å bli aktive samfunnsborgere og empatiske medmennesker gjennom lesing. Norsk Litteraturfestival Sigrid Undset-Dagene har fått tildelt 4.500.000 kroner til videreføring av Pegasus året rundt i tre skoleår fra 2024-25.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?