Lesja Historielag

Lesja Historielag får 200.000 kroner til informasjonsskilt og tavler.

Historielaget har siden år 2000 gjennom omfattande dugnadsinnsats restaurert og tilrettelagt det gamle “industrimiljøet” ved Lorkverna i skogen på sørsida av Lora elv, omtrent 2 km fra offentlig bilveg. Området har nå et komplett mølleanlegg med dam, vassrenner og kvern. Sparebankstiftelsen har tidligere bidratt til kverna og til bro over Lora elv.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?