Lesja Historielag

Lesja Historielag får 200.000 kroner til bro over Lora elv.

Lesja Historielag ivaretar området rundt Lorkverna ved Lora elv, ca 2 km fra offentlig bilveg. Dette området ligger på sørsiden av elva. På nordsiden av elva er det også flere kulturminner, og historielaget vil gjøre også dét området tilgjengelig for turfolk. Sparebankstiftelsen DNB gir gave som bidrag til bro og klopper over Lora elv.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?