Lettere dugnadsarbeid med egen atv

Søndre Høland Idretts- og Ungdomslag får 164.375 kroner til ATV.

Dette er et breddeidrettslag på Hemnes i Aurskog-Høland med 1200 medlemmer. I 2015 åpnet Søndrehallen, som idrettslaget eier, og som ble satt opp på dugnad. Flere dager i uken møtes en gjeng med frivillige som bidrar med rydding av løypetraseer i sommerhalvåret og sporlegging av løyper i vinterhalvåret. I tillegg gjør de forberedende arbeid for islegging av skøytebane, og selve isleggingen vinterstid. Gjengen med frivillige måker også skøytebanen for snø. I tillegg holder de områdene utomhus i orden med gressklipping og klipping av kjerr og kratt . For at alle disse oppgavene skal bli lettere å gjennomføre, vil en ATV være til stor hjelp og nytte. Nå i dag lånes slikt type utstyr av ulike eiere.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?