Lettere dugnadsarbeid

S. HØLAND IDRETTS- OG UNGDOMSLAG (SHIUL) fikk 31.000 kroner i 2018 til henger til ATV.

Laget er et breddeidrettslag på Hemnes i Aurskog-Høland. Det ble stiftet i 1911 og har 1200 medlemmer. Søndrehallen er lagets idrettshall som ble satt opp på dugnad. Laget har ni ulike grupper og engasjerer mange. Flere dager i uken møtes en gjeng med frivillige som bidrar med ulike vedlikeholdsoppgaver. Blant annet rydder de løypetrasser i sommerhalvåret og kjører skispor om vinteren. I tillegg tilrettelegger de skøytebane både med islegging og snømåking.

For å lette på de mange dugnadsoppgavene er det behov for en henger til lagets ATV.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?