Levende bibliotek på Rasta skole

RASTA SKOLE får 300000 kroner til inventar og aktivitetsutstyr til biblioteket

Skolen ønsker å sette i stand sitt nåværende bibliotek slik at det kan brukes av elever, ansatte og befolkning i nærmiljøet både på dag- og kveldstid. Skolen ønsker å skape et mediatek/bibliotek som skal være levende, et rom hvor elever og klasser kan ha undervisning og andre kulturelle opplegg.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?