Lie Grendeforening

Lie Grendeforening får 60.000 kroner til tilrettelegging av uteområdet ved Grendehuset.

Foreningen samler innbyggerne i Liegrenda i Nes i Hallingdal, og drifter grendehuset i bygda. Grendehuset har samlet unge og gamle i bygda i over 30 år, og her er det flere arrangementer og aktiviteter gjennom året. Uteområdet ved grendehuset har behov for tilrettelegging med beplantning, bålpanne og lekeapparater. Med dette på plass vil det bli enda mer attraktivt å ha arrangementer og aktiviteter utendørs.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?