Lier Kulturråd

Lier Kulturråd får 200.000 kroner til lydutstyr.

Lier Kulturråd organiserer 20 ulike, frivillige kulturorganisasjoner og låner ut utstyr til medlemmene, slik at de igjen kan avholde arrangementer. Medlemskapet er gratis. Rådet drives på dugnadsbasis og innsatsen deres kommer mange til gode, sammen med støtten fra Sparebankstiftelsen DNB.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?