Lierbyen handelsforening

Lierbyen handelsforening får 150.000 kroner til lekeapparater.

Lierbyen handelsforening ønsker at sentrum i Lierbyen får en lekepark, slik at aktiviteten øker. Parken vil benyttes av barnehagebarn på dagtid og av barnefamilier ellers og Sparebankstiftelsen DNB vil gjerne se at flere barn har gode lekemuligheter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?