Líf laga – Yggdrasil 2022

ONE PEOPLE får 150000 kroner til oppgradering av fruktpressa

Líf laga er et konsept som har eksistert i 6 år og har som hovedmål å skape ungdomskraft og fremtidstro gjennom å høste og bruke epler som ellers ikke ville blitt brukt. Líf laga fungerer som en arena der ungdom opplever ansvar, mestring, læring og samhandling i natur og nærmiljø. Det bidrar til at mange unge får nye gode erfaringer med arbeid og å være sammen på en annerledes måte. Prosjektet har i de senere årene utviklet seg til også å gjelde arbeid med planting og vedlikehold av epletrær. De har etablert en egen eplehage med 100 trær på Stovner, som stelles og høstes av ungdom fra Líf laga. De får støtte til en ny kvern på den mobile eplepressa Yggdrasil, slik at de kan presse overskuddsfrukt og grønnsaker gjennom hele året. De skal samarbeide med lokalbutikker i hele Oslo.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?