Like muligheter for utviklingshemmede

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ får 7500000 kroner til utvikling av flere og bedre idrettstilbud for utviklingshemmede

Støtten skal brukes til å utvikle lokal aktivitet i nye klubber, gjennom oppstartsstøtte til idrettslag som gjennomfører tiltak sammen med NIF og relevante særforbund. Støtten skal også gå til et lederutviklingsprogram for utviklingshemmede. Dette vil gjennomføres i samarbeid med Special Olympics, som har erfaring med denne typen programmer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?