Lille Botsen 2023 i Botsparken Amfi

NORDIC BLACK THEATRE får 150000 kroner til gratis kulturprogram for barn og unge i Botsparken på Grønland sommeren 2023

Hver lørdag og søndag fra starten av juni til og med Kulturnatten 15. september presenteres et gratis kulturprogram på utescene i Botsparken på Grønland hovedsakelig for barn og unge. Programmet har et stort spenn i form og uttrykk og består av konserter, teater, sirkus og dans.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?