Lille norske leksikon 2024–2026

FORENINGEN STORE NORSKE LEKSIKON fikk 10 500 000 kroner til utvikling av leksikontekster og -illustrasjoner, samt teknisk utvikling i 2024

Foreningen Store norske leksikon er et ideelt forlag som gir ut norsk fagkunnskap på internett. Navnet kommer av at forlaget eier og publiserer oppslagsverket Store norske leksikon (SNL). Snl.no er det mest brukte norske nettstedet for formidling av kunnskap. Lille norske leksikon lanseres i år og er et tilgjengelig og universelt utformet nettbasert allmennleksikon. Med utgangspunkt i innholdet i SNL skal det skrives nye tekster som er tilpasset en yngre målgruppe i lengde, innhold og språklig kompleksitet. Det skal utvikles egne forklarende illustrasjoner. Norske skolebarn blir daglig sendt ut på internett for å finne informasjon, uten å finne nok sider som er laget for dem. Nå får de et kvalitetssikret leksikon der de kan få informasjon i et språk de forstår og hvor det er mulig med kildekritikk. Foreningen Store Norske Leksikon har fått tildelt 10.5 millioner kroner til videre utvikling av leksikontekster og -illustrasjoner, samt teknisk utvikling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?