Lille norske leksikon

FORENINGEN STORE NORSKE LEKSIKON får 3750000 kroner til utvikle allmennleksikon for barn

Foreningen Store norske leksikon er et ideelt forlag som gir ut norsk fagkunnskap på nett. Navnet kommer av at forlaget eier og publiserer oppslagsverket Store norske leksikon (SNL). Snl.no er det mest brukte norske nettstedet for formidling av kunnskap. De driver en digital kunnskapsbase for publisering av leksikalsk innhold som er signert og redigert av fagfolk, gratis og åpent tilgjengelig. Nå får de støtte til å utvikle et nytt, universelt utformet allmennleksikon for barn og andre som trenger enklere tekst, etter samme mal som SNL. Med utgangspunkt i innholdet i SNL skal det skrives nye tekster som er tilpasset målgruppen i lengde, innhold og språklig kompleksitet. Det skal utvikles egne forklarende illustrasjoner. Norske skolebarn blir daglig sendt ut på internett for å finne informasjon, uten å finne nok sider som er laget for dem. Nå får de et kvalitetssikret leksikon der de kan få informasjon i et språk de forstår og hvor det er mulig med kildekritikk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?