Lille Tøyen FK

Lille Tøyen FK får 66.000 kroner til utstyr for treerfotball.

Lille Tøyen fotballklubb er en lokalt forankret breddeklubb som tilbyr barn, unge og voksne et aktivt fritidstilbud, kjennetegnet av lek, mestring og tilhørighet. Klubben er et sosialt og trygt møtested, ikke bare for aktive spillere, men også for foreldre, familie og naboer. Med mer utstyr kan de lettere aktivisere flere barn.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?