Lille Tøyen Tidskapsel 2018-2118

BORETTSLAGET LILLE TØYEN HAGEBY får 163.000 kroner til tidskapselskulpturen.

Borettslaget Lille Tøyen Hageby er et populært boligområde på Oslo østkant med mange barnefamilier. I oppstarten av deres 100-årsjubileum i august 2018 lanserte borettslaget ideen om prosjektet “Lille Tøyen Tidskapsel 2018-2022”. De arrangerte såkalte tidskapselverksteder hvor barn og familier kunne leke med et utvalg foto fra hagebyens første år og lage tidskapselpostkort som en hilsen til fremtiden. Dette ble veldig populært, og borettslaget ønsker å videreutvikle prosjektet.

De får støtte til å engasjere en metallkunstner som kan produsere selve tidskapselskulpturen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?