Lillehammer Kunstmuseum verksted for barn og unge

Lillehammer Kunstmuseum får 450.000 kroner til inventar til pedagogisk verksted.

Erfaring viser at barn og unge ønsker å være aktive og deltakende i møte med kunst, og Lillehammer Kunstmuseum vil i sitt nye pedagogiske verksted legge til rette for aktiviteter.

Verkstedsaktivitetene for barnehager og skoler er basert på undervisningsmetoder der konkrete hjelpemidler tas i bruk, og etter en runde i museet vil de unge selv få ta i bruk inventar og modeller som for eksempel kan visualisere perspektiv/dybde, form og fargelære.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?