Lillehammer og Gjøvik Dansesenter

Lillehammer og Gjøvik Dansesenter får 400.000 kroner til utstyr og installasjoner til Dance Camp.

LIMBS Lillehammer Summer Dance Camp skal etableres som en årlig DanceCamp på Lillehammer der barn, unge og fagpersonell setter hverandre i stevne med det som formål å styrke dans som kunstnerisk og kulturell uttrykksform, og øke kompetansen hos fagpersonell. Den store aldersspredningen vil være en unik arena for å bygge gode relasjoner og skape gode rollemodeller.

Dans, som musikk og billedkunst, er et universelt språk. LIMBS vil favne bredt, både med hensyn til deltagere, og genre. Alle former for dans ønskes velkommen. For å kunne utvikle LIMBS i tråd med prosjektbeskrivelse og ambisjon er det nødvendig å gjøre tilleggsinvesteringer på utstyr, kostymer, rekvisitter og instrumenter. Dette er samtidig utstyr som vil styrke dansesenteret gjennom året, både egen og ny aktivitet, og andre aktører som ønsker å utvikle prosjekter sammen med Lillehammer og Gjøvik Dansesenter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?