Lillehammer og Omland Turistforening, Barnas turlag

Lillehammer og Omland Turistforening, Barnas turlag, får 300.000 kroner til oppføring av gammel skogskoie.

Barnas Turlag i Lillehammer og Omland Turistforening har erkjent et behov for større overnattingskapasitet ved sin base på Kroken og vil gjenreise ei gammel skogskoie ved Barnas Turlag sin hytte Krokbua ved Bottilflø, Mesnaelva, Lillehammer. Dette er et populært utfartssted for Lillehammers befolkning, så vel som foreningens medlemmer hele året.

Byggmester og lærer ved bygglinja ved Vargstad vgd skole på Lillehammer, Svein Arne Rudi vil ta ned en skogskoie i Saksumdal og gjenreise denne på Kroken v/Barnas Turlag sin hytte. Dette skal gjøres ved hjelp av antikvariske metoder for materialvalg og byggteknikker. Koia skal innredes som et visningsobjekt over hverdagslivet til en skogsarbeider tidlig på 1900-tallet.

Det skal legges til rette for besøk av barnehager og skoleklasser samt overnattingsplasser for barn og ungdom i skogskoia og i stallen.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?