Lindeberg skole

Lindeberg skole får 150.000 kroner til basketballkurver, bordtennisbord og aktivitetsskapende markeringer på bakken. Lindeberg skole er en grunnskole med ca. 500 elever fra 47 ulike nasjonaliteter.

Skolens ledelse ønsker å skape et utemiljø som legger bedre til rette for godt psykososialt elevmiljø, også utenfor undervisningstiden. Målet er å skape en god møteplass i nærmiljøet på Lindeberg, som vil øke det lokale samholdet blant elevene både i og utenom skoletid. Prosjektet vil legge til rette for at barn og unge skal kunne bedrive ulike former for fysisk aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?