Lindland Grendelag

Lindland Grendelag får 30.000 kroner til restaurering av bakerovn og innkjøp av tilhørende utstyr.

Lindland Grendelag overtok Lindland skole da skolen ble lagt ned i 1955. Nå ønsker de å ruste opp bakeroven og lokalet rundt for å legge til rett for økt aktivitet i bryggerhuset på skolens område. De får 30.000 kroner til restaurering av bakerovn og innkjøp av tilhørende utstyr.

Grendelaget ønsker å arrangere kurs mm rundt gamle baketradisjoner. Interessen for gamle baketradisjoner ser ut til å gå på tvers av generasjonene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?