Lisen Engh

Lisen Engh får 100.000 kroner til filmopptak av begynneropplæring i norsk . Språklæreren som aldri legger opp ble presentert som en av Aftenpostens hverdagshelter i desember 2013. Siden 1973 har Lisen Engh undervist innvandrere, blant annet gjennom gratis tilbud på Røde Kors-huset i Sandvika.

I 2010, i en alder av 81 år, vant hun en anbudskonkurranse i Bærum kommune om «Norsktimen», et undervisningsopplegg for personell med innvandrerbakgrunn om offentlige direktiver, etiske retningslinjer, arbeidsmiljøloven og annet som ansatte i en kommune bør vite. Elmira Hossein Ali Zadek (35) er fra Iran og takker Lisen Engh for at hun ikke lenger sier tosen takk, men tusen takk, at det heter Høvik og ikke Håvik og at det er forskjell på do og du. Lisen Engh har skrevet og utgitt bøker i begynneropplæring, men ser at det ville være en stor fordel å få filmatisert innlesing av materialet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?