Litteratur og leseglede for barn og ung

STIFTELSEN LITTERATURHUSET får 3300000 kroner til forfattermøter med skoleelever i tre år fra 2022

Gjennom å treffe forfatterne blir litteraturen mer levende. Det stimulerer både til lesning og til selv å skrive. Bøker er trening i empati, og en stående invitasjon til å se verden gjennom andres øyne. Felles opplevelser rundt litteratur gir felles referanseramme som stimulerer samtaler og meningsutveksling. Litteraturhuset gir et kontinuerlig tilbud til hvert eneste årstrinn fra barna er to til ungdommene blir nitten. De ønsker særlig å prioritere grupper som kanskje ikke naturlig oppsøker bøkene, og slik oppnå større nærhet til bøkene gjennom hyppigere eksponering.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?