Litteratursitater i Lillehammer

Norsk litteraturfestival på Lillehammer har fått midler til et litteratursitat-prosjekt i flere omganger. I 2010 fikk prosjektet 90.000 kroner. Prosjektet har tidligere (våren 2007) blitt tildelt 700.000 kroner, og våren 2008 175.000 kroner.

Den norske litterære kanon ble offentliggjort under Norsk Litteraturfestival våren 2007. Sitatene fra de 25 litterære verkene som er plukket ut i kanonen er gravert inn på sentrale plasser i Lillehammer.

Rett etter at Den norske litterære kanon var offentliggjort under litteraturfestivalen i Lillehammer i 2007, delte Sissel Karlsen fra Sparebankstiftelsen DNB ut pengegaven til festivalen.

– Sitatene skal være med på å gjøre Lillehammer til en litteraturby, sa en takknemlig festivalsjef, Randi Skeie, da hun mottok pengegaven fra Sparebankstiftelsen DNB.

Lista over Den norske litterære kanon og info om sitatprosjektet finner du her: http://www.litteraturfestival.no/lillehammer/norsk-litteraer-kanon/

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?