Liv i bygdemølla på Hjartdal

Hjartdal bygdemylle får 300.000 kroner til å etablere et aktivitetsområde.

Bygdemølla blir drevet på dugnad og initiativtakerne ønsker å ta vare på de kulturhistoriske verdiene i området. Mølla er fortsatt i bruk og de besøkende får oppleve hvordan korn blir til kornprodukter. Nå ønsker de å sette opp et besøkshus med en utstilling over hvordan man jobbet med korn i tidligere tider. I tillegg vil de etablere en badeplass og et rasteområde.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?