Livsmestring og inkludering

KURDISH WOMEN RIGHTS får 100000 kroner til utstyr til matlaging og aktiviteter

Kurdish Womens Rights jobber for livsmestring og inkluderingsarbeid for innvandrere i Fredrikstad. Hovedmålet er å skape et møtepunkt hvor innvandrere opplever fellesskap, tilhørighet og får kunnskap om det norske samfunnet. De får støtte til utstyr for aktiviteter og matlaging på Lisleby samfunnshus.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?