Livsmestring og sosial kompetanse

Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger har fått støtte til et prosjekt som tilrettelegger pedagogiske ressurser for å fremme livsmestring og sosial kompetanse.

Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger er en nasjonal drivkraft for å fremme trygge og gode læringsmiljø i barnehager og skole og setter søkelys på forebyggende arbeid.

De forsker blant annet på tidlig innsats for livsmestring og sosial kompetanse.

Kunnskapen fra forskningen skal omsettes til praktisk bruk i barnehagene, og læringsmiljøsenteret fikk 2,25 millioner kroner i 2020 til innholdsproduksjon av pedagogiske ressurser.  

Les mer om tildelingen

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?