Livsmestringsprogram for ungdom

Kronprinsparets Fond fikk 5 millioner kroner i 2019 til gjennomføring av programmet Flyt.

H.K.H. Kronprins Haakon og André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB, var med da Flyt-programmet startet i Drammen i oktober 2019. (Alle foto: Katrine Lunke)

Flyt er et tilbud til ungdom i tiende klasse, der de lærer praktiske grep for å møte utfordringer i hverdagen. Flytprogrammet ble først testet et skoleår før det startet for fullt høsten 2019 i Drammen, Søndre Land og Sarpsborg.

Flyt gjennomføres på litt ulike måter i ulike kommuner, men det faglige innholdet er det samme.

Programmet er gratis og frivillig og går over ett år, fra høsten i tiende klasse til ungdommene har startet på videregående skole.

Det faglige innholdet er utviklet i samarbeid med Voksne for Barn, inspirert av det styrkebaserte tenkesettet til UngInvest AIB.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?