Ljans vel

Ljans vel får 150.000 kroner til skiftebu.

Ljans Vel forvalter et område på Ljan som kalles Skredderjordet. På vinteren anlegges det skøytebane her. Is legges på dugnad, og det er stor aktivitet både blant skoleelever og andre. Nå ønsker de å oppføre en skiftebu hvor man kan varme seg, låne skøyteutstyr og eventuelt tilby litt varmt å drikke.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?