Løft blikket: Mot rasisme

AMNESTY INTERNATIONAL NORGE får 490000 kroner til undervisningsopplegg og workshops

Amnesty International får støtte til prosjektet “Løft blikket: Mot rasisme” som utføres i samarbeid med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Catalysts. Prosjektet skal utvikle og formidle ressurser, for både skoler og organisasjoner, om omfanget og konsekvensen av rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer mot spesifikke sårbare grupper, og hvordan tilskuere kan identifisere en skadelig hendelse og trygt reagere eller gripe inn for å hjelpe. Tilskuereffekten (bystander effect) oppstår når individer forblir passive i en situasjon der andre trenger hjelp fordi følelsen av personlig ansvar for å gripe inn reduseres med antall andre tilskuere som er til stede. Forskning tyder på at tilskuerintervensjon (bystander intervention) spiller en avgjørende rolle i å forebygge og bekjempe samfunnsproblemer som rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Undervisningsopplegget som utarbeides skal gjøres tilgjengelig for lærere, til bruk i klasserommet. Gjennom prosjektet vil det også tilbys workshoper for andre organisasjoner. Deltakerne vil få kunnskap om utbredelsen og effekten av diskriminering og hatefulle ytringer, menneskerettighetsrammeverket, det teoretiske rammeverket for tilskuerintervensjon, samt øvelser og tips for å iverksette dette i praksis.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?