Løft for kulturlivet i Tyristrand

Tyristrand Landsbyforening får 200.000 kroner til scene, lys- og lydutstyr.

Foreningen jobber for økt trivsel og utvikling i Tyristrand og omegn. Tyristrandhallen er en flerbrukshall som ligger midt mellom Tyristrand barne- og ungdomsskole og Tyristua som er kulturstua i Tyristrand. Lokalene i kulturstua blir ofte små både hva angår publikumskapasitet og sceneområde for utøverne, og lyd og lysutstyret som finnes der er utdatert og slitt. Med nytt utstyr på plass, vil flere arrangementer kunne gjennomføres i selve Tyristrandhallen på skolen og i Tyristua. Dette vil gi det lokale kulturlivet et løft, til glede for mange.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?