Lokalhistorie for skoleelever

Landslaget for lokalhistorie fikk 235.000 kroner i 2016 til en nasjonal satsing på lokalhistorie rettet mot skoleelever.

Landslaget for lokalhistorie er en paraplyorganisasjon som organiserer rundt 400 av landets historielag. Til sammen har disse lagene rundt 80 000 medlemmer.

Landslaget setter nå i gang et prosjekt for å inspirere de lokale historielagene til å lage gode produksjoner for den kulturelle skolesekken i samarbeid med museer og kommuner landet rundt. Gjennom en nasjonal satsing på lokalhistorie i skolesekken vil elever i alle aldersgrupper få innsikt i sin kulturarv og lokalhistorie på nye måter.

Landslaget vil samle historielag, kommuner og museumsansatte til arbeidsverksteder for å utveksle erfaringer, diskutere samarbeid og tenke høyt om produksjoner for Den Kulturelle Skolesekken. Verkstedene skal føre til konkrete produksjoner, samt resultere i en modell/prototyp for produksjoner for DKS basert på lokalhistorie.

Se også: landslaget.org/prosjektmidler-fra-sparebankstiftelsen-dnb

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?