Lokalhistorie i skolesekken, “Til ungdommen”

LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE får 3600000 kroner til videreføring av Lokalhistorie i skolesekken

Gjennom prosjektet «Lokalhistorie i skolesekken» har Landslaget for lokalhistorie inspirert og støttet historielag i hele landet til å formidle kulturarv i eget lokalmiljø til barn og unge. Tematikken er vid og spenner fra krigshistorie, gammeldags skole, seterdrift, håndverkstradisjoner, industrihistorie, kulturminneregistrering, historiske vandringer og mye mer. Dette gode arbeidet videreføres nå i «Til ungdommen», der historielag over hele landet kan få støtte til prosjekter for elever i ungdomsskole eller videregående skole.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?