Lokalhistorisk senter på Karljohansvern

Lokalhistorisk senter på Karljohansvern får 125.000 kroner til klimaanlegg.

Lokalhistorisk senter på Karljohansvern i Horten har på dugnad laget et museum med lokalhistorie og utstillinger som interesserer mange. Her nedlegges utrolig mange dugnadsitimer, og en av aktivitetene de bedriver er å ha en fotosamling med over 200.000 fotografier. Bildene er hentet fra fotograver i Horten, og er en unik samling. Imidlertid må fotografiene, negativene og fotoene på glassplater oppbevares på riktig måte, og de ønsker seg klimaanlegg for å kunne ha optimale lagringsforhold. Sparebankstiftelsen DNB bidrear med gave til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?