Løke og Omegn Grendelag

Løke og Omegn Grendelag får 25000 kroner til skilting av kulturminner. Grendelaget disponerer et grendehus som blir benyttet av 4H, bygdekvinnelaget, bygdeungdomslaget, forskjellige organisasjoner og andre personer både i og utenfor grendelagets nedslagsfelt. Grendelaget ønsker å utvide aktiviteten ved å lage flere kulturstier. Kulturstiene skal vise de kulturminnene som finnes i området og kan også benyttes av folk som ikke har tilknytning til bygda. Kulturminnene skal vises fram ved hjelp av skilt som forteller historien om hva som har foregått på de forskjellige stedene. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB skal benyttes til å lage og sette opp skilt ved det enkelte kulturminne.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?