Løkkedalsjordet

LØKKEDALSJORDET BOLIGSAMEIE får 295987 kroner til lekeapparater

Løkkedalsjordet boligsameie ligger i Drøbak. Det får midler til å sette i stand en møteplass for nærmiljøet, der naboer og andre kan møtes og være i aktivitet. De får midler til lekeapparater som vil komme barna i bydelen til gode.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?