Lomsdalsvassdraget

Foreningen til Lomsdalsvassdragets bevaring får 50.000 kroner til informasjonstavler og opprustning av kvilehytte.

Lomsdalsvassdraget er en gammel tømmerfløtingselv med dammer, forstøtningsmurer og annen historie. Den siste fløtingen i Lomsdalselva var i 1967. Stiene langs vassdraget skal nå merkes, og ei kvilehytte fra 50-tallet opprustes.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?