Løren – en drømmebydel for unge

FORENINGEN PÅDRIV får 1200000 kroner til samskapingsmodell og medvirkningsprosesser

Den nye bydelen Løren mangler møteplasser og foreningen Pådriv er i gang med forprosjekt i samarbeid med KFUK-KFUM, sosiale entreprenører, organisasjoner og pådrivere. De har fått støtte til å forberede og sette i gang med hovedprosjektet med utgangspunkt i funnene fra forprosjektet. De skal samskape et varig ungdomstilbud på Løren, hvor unge selv definerer sine behov og bidrar til å skape sin drømmebydel, et godt nærmiljø.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?